Regulamin sklepu 

CEL I OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki użytkowania, warunki sprzedaży i polityka prywatności regulują korzystanie ze strony internetowej littlemstore.eu (zwanej dalej „stroną internetową”), której właścicielką jest 

Właściciel: Little M Store

Klaudia Byrdy ul Komorowicka 39 Bielsko Biała 43-300

NIP: 5532568962

E-mail: hello@littlemstore.eu

Strona internetowa: littlemstore.eu

Za pośrednictwem swojej strony internetowej littlemstore.eu udostępnia informacje o swoich produktach i oferuje możliwość ich zakupu. Ze względu na zawartość i przeznaczenie serwisu – osoby chcące korzystać z jego usług muszą posiadać status „Klienta”, który uzyskują wypełniając formularz rejestracyjny i postępując zgodnie z instrukcjami, które Little M Store następnie wysyła pocztą elektroniczną.

Warunek Klienta oznacza przestrzeganie Regulaminu w wersji opublikowanej podczas korzystania z Serwisu.

W każdym przypadku Witryna zawiera strony dostępne dla osób fizycznych lub prawnych, które nie rejestrują ani nie inicjują zakupu produktu (dalej „Użytkownicy”). W tym sensie Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tych części Witryny, wyrażają zgodę na związanie się warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach, w zakresie, w jakim mogą one zostać naruszone. Little M Store chce poinformować swoich klientów i użytkowników, że jest skierowana tylko do odbiorców powyżej 16 roku życia.

 

Little M Store wysyła zamówienia za granicę. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem towaru do kraju, który nie znajduje się na naszej stronie, skontaktuj się z Little M Store za pomocą formularza lub wysyłając e-mail na adres:

hello@littlemstore.eu

rozpatrzymy Twoją prośbę i poinformujemy Cię.

 

KONTAKT:

W przypadku każdego rodzaju pytania, pytania lub sugestii możesz przesłać nam swoje uwagi pocztą elektroniczną na adres:

hello@littlemstore.eu

 

INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje podane na każdym produkcie, a także zdjęcia lub filmy z nimi związane, a także nazwy handlowe, marki lub znaki wyróżniające wszystkich typów zawarte na stronie littlemstore.eu są własnością Little M Store Zabrania się kopiowania i powielania bez zgody Little M Store.

Zabrania się kopiowania projektów których twórcą jest Little M Store.

 

CENY

Wszystkie ceny produktów wskazane na stronie internetowej zawierają podatek VAT i inne należne podatki. Ceny te nie obejmują jednak kosztów wysyłki produktów, które są wymienione osobno i muszą zostać zaakceptowane przez klienta.

 

DOSTĘPNOŚĆ. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Little M Store informuje klienta, że ​​jesteśmy producentem naszych huśtawek. Produkty oferowane w sklepie są produktami rzemieślniczymi. Nasze produkty wykonywane są ręcznie z dbałością o każdy szczegół. Czas potrzebny na wykonanie pojedynczej sztuki wynosi od 14 do 21 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć np. ze względu na wydłużone dostawy materiałów potrzebnych do wytworzenia produktu. Za każdym razem klient zostanie o tym poinformowany e-mailem na adres podany w formularzu zamówienia. Do czasu dostawy nie wlicza się czasu dostarczenia zamówienia do klienta. Czas dostawy paczki do klienta jest zależny od kraju do którego paczka ma zostać wysłana. 

 

ZAPŁATA

Klient zobowiązuje się do zapłaty przy składaniu zamówienia. Stawki odpowiadające odpowiednim kosztom wysyłki zostaną dodane do ceny początkowej, która pojawia się na stronie internetowej dla każdego z oferowanych produktów. W każdym razie stawki te zostaną wcześniej przekazane klientowi przed sformalizowaniem samego zakupu. Faktura odpowiadająca zamówieniu będzie dostępna i można ją zobaczyć na littlemstore.eu w sekcji „Moje konto”, „Zamówienia”. Klient musi zapłacić kwotę odpowiadającą jego zamówieniu, płacąc kartą kredytową lub debetową (Visa, Mastercard, Visa Electron i/lub inne podobne karty), przelewem bankowym lub PayPal.

Płatności kartą realizowane są z protokołami bezpieczeństwa.

Klient musi powiadomić Little M Store o wszelkich nieuzasadnionych lub nieuczciwych obciążeniach karty użytej do zakupów, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w jak najkrótszym czasie, aby Little M Store mogło podjąć niezbędne kroki. Little M Store prześle dokumenty elektroniczne, w których sformalizowana zostanie umowa, wysyłając kopię użytkownikowi po zakupie. Potwierdzenie zamówienia wysłane przez Little M Store nie jest fakturą, a jedynie dowodem zakupu. Jeśli klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien poinformować o tym Little M Store mailem jak najszybciej po złożeniu zamówienia.

 

ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Little M Store zaakceptuje anulowanie zamówienia na żądanie przed wysyłką. Aby anulować, poproś o to za pośrednictwem formularza „Obsługa klienta” lub wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@littlemstore.eu

 

TERMINY, MIEJSCE DOSTAWY

I. Dostawa produktu Little M zobowiązuje się dostarczyć produkt w idealnym stanie na adres podany przez klienta w formularzu zamówienia. W celu optymalizacji dostawy dziękujemy Klientowi za wskazanie adresu, pod który zamówienie może zostać dostarczone w normalnych godzinach pracy. Little M Store nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w dostawie, gdy adres dostawy podany przez Klienta w formularzu zamówienia nie jest prawdziwy lub został pominięty.

II. Czas wykonania pojedynczego produktu wynosi od 14 do 21 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć np. ze względu na wydłużone dostawy materiałów potrzebnych do wytworzenia produktu. Każdorazowo Klient zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany w formularzu zamówienia. Do czasu wykonania nie wlicza się czasu dostarczenia zamówienia do klienta. Czas dostawy jest zależny do wybranego operatora dostawy i kraju do którego realizowana jest wysyłka.

Te warunki są przeciętne i dlatego są szacunkowe. W związku z tym mogą się różnić ze względów logistycznych lub siły wyższej. W przypadku opóźnień w dostawie Little M Store poinformuje swoich klientów, gdy tylko się o nich dowie.
Każdą dostawę uważa się za zrealizowaną od momentu udostępnienia przez firmę transportową produktu klientowi, co odbywa się za pośrednictwem systemu kontroli stosowanego przez firmę transportową.

Koszty wysyłki podane są na stronie littlemstore.eu w koszyku zamówień przy wyborze metody dostawy i płatności.

Ze względów bezpieczeństwa Little M Store nie wyśle ​​żadnego zamówienia do skrytki pocztowej lub bazy wojskowej, ani nie przyjmie żadnego zamówienia, gdy nie jest możliwe zidentyfikowanie odbiorcy zamówienia i jego adresu.

III. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dostawy, przewoźnik zostawi pokwitowanie ze wskazaniem sposobu dalszego zorganizowania nowej dostawy.
Jeżeli po 7 dniach roboczych od daty wysyłki zamówienia, dostawa nie została dokonana, ​​Klient musi skontaktować się z Little M Store. 

 W przypadku, gdy Klient tego nie zrobi, po 10 dniach roboczych od wyjazdu do dostawy zamówienie zostanie zwrócone do naszych magazynów, a Klient musi ponieść koszty wysyłki i zwrotu towaru, a także ewentualne koszty związane z zarządzaniem.

Jeżeli przyczyną niemożności doręczenia jest utrata paczki, nasz przewoźnik rozpocznie dochodzenie. W takich przypadkach czas reakcji naszych przewoźników wynosi zwykle od jednego do 4 tygodni.

IV. Klient musi sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika, który w imieniu Little M Store dostarczy żądany produkt, wskazując na liście przewozowym wszelkie nieprawidłowości, które może wykryć w paczce. Jeśli później, po sprawdzeniu produktu, Klient wykryje zdarzenie, takie jak uderzenie, pęknięcie, oznaki otwierania lub jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przesyłką, ten ostatni zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania Little M Store za pośrednictwem poczty elektronicznej w możliwym terminie, przed następne 24 godziny od dostawy. Bez spisanego protokołu w obecności kuriera, żadne takie incydenty nie będą brane pod uwagę (tylko części objęte gwarancją).

 

ZWROT PRODUKTU

I. Wszystkie produkty zakupione od Little M Store mogą zostać zwrócone pod warunkiem, że Klient powiadomi Little M Store o swoim zamiarze zwrotu zakupionych produktów w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty dostawy oraz że pozostałe warunki określone w tym punkcie są spotkał.

Little M akceptuje tylko zwroty, które spełniają następujące wymagania:
1. Produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został dostarczony i musi być przechowywany oryginalne opakowanie i etykieta.

2. Przesyłka musi być wykonana w tym samym pudełku, w którym była otrzymane w celu ochrony produktu. W przypadku, gdy nie można tego zrobić przy użyciu opakowania, z którym został dostarczony, klient musi go zwrócić w etui ochronnym, aby produkt dotarł do magazynu Little M Store z maksymalną możliwą gwarancją.

3. Kopia dowodu dostawy musi być dołączona do paczki, w której wskazane są również zwracane produkty oraz powód zwrotu.

4. Koszt zwrotu ponosi Klient. Jeśli przyczyną zwrotu jest produkt wadliwy, koszt przesyłki ponosi Little M Store
5. W przypadku zwrotu towaru Little M Store zwraca klientowi kwotę odpowiadającą wartości zakupionego towaru bez kosztów wysyłki.

Little M ustanawia jedyną stworzoną przez siebie procedurę zwrotu, aby ułatwić klientom proces zwrotu i umożliwić jego właściwe monitorowanie.

Aby kontynuować zwrot pieniędzy, wykonaj następujące czynności:

1. Poinformuj w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru o chęci zwrotu. Informacje można przesyłać e-mailem na adres hello@littlemstore.eu

2. Little M Store poinformuje klienta o adresie, na który należy wysłać produkt.

3. Klient musi go wysłać za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej. Zwrot musi zostać opłacony przez klienta.

4. Podaj paczkę dla kuriera

5. Poinformuj Little M Store o wysłaniu zwrotu towaru

 

ZWROT PIENIĘDZY

Zwrot produktów skutkuje zwrotem równym kosztowi zwracanych produktów pomniejszonym o koszt obsługi  zwrotu. Tylko jeśli dostarczony produkt jest wadliwy lub nieprawidłowy, Little M Store zwróci klientowi odpowiednie koszty wysyłki. Zwroty i częściowe anulowanie spowoduje częściowy zwrot pieniędzy. Little M Store zarządza zamówieniem zwrotu w tym samym systemie, który został użyty do płatności w ciągu 7 dni od potwierdzenia przybycia do magazynu zwracanych zamówień. Rozliczenie zwrotu na konto lub kartę klienta będzie zależało od karty i podmiotu wydającego. Okres składania wniosków wynosi do 14  dni do 30 dni.

 

 

GWARANCJA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

Little M Store pełni rolę producenta, który gwarantuje, że produkty prezentowane na stronie littlemstore.eu działają poprawnie i są wolne od wad ukrytych lub wad, które mogłyby uczynić je niebezpiecznymi lub nieodpowiednimi do normalnego użytkowania. Gwarancja produktu wynosi 24 miesiące. Instrukcja obsługi, dane techniczne oraz instrukcja montażu znajdują się na stronie internetowej littlemstore.eu e zakładce "Poznaj nasze produkty". Żaden klient nie może żądać szerszej gwarancji niż określona w nim.

Gwarancja traci ważność w przypadku wystąpienia wad lub pogorszenia na skutek czynników zewnętrznych, wypadków, w szczególności wypadków elektrycznych, zużycia, montażu i użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta.
Produkty modyfikowane lub naprawiane przez klienta lub inną osobę nieupoważnioną przez producenta są wyłączone z gwarancji. Gwarancja nie obejmuje widocznych wad lub wad zgodności produktu, co do których klient musi zgłosić reklamację w ciągu 7 dni od daty dostawy. Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania.

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Little M Store ma wszelkie prawa do treści, projektu i kodu źródłowego tej witryny, a przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do zdjęć, obrazów, tekstów, logo, projektów, marek, nazw handlowych i danych zawartych w Internecie . Ostrzega się klientów i użytkowników, że takie prawa są chronione przez obowiązujące hiszpańskie i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej. Podobnie i bez uszczerbku dla powyższego, zawartość tej strony internetowej jest również uważana za program komputerowy i dlatego w tym przypadku zastosowanie mają wszystkie obowiązujące przepisy prawa hiszpańskiego i wspólnotowego. Całkowite lub częściowe powielanie tej witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości jest wyraźnie zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Little M Store. Podobnie kopiowanie, powielanie, adaptacja, modyfikacja, dystrybucja, komercjalizacja, komunikacja publiczna i / lub wszelkie inne działania, które stanowią naruszenie obowiązujących przepisów hiszpańskich i/lub międzynarodowych dotyczących własności intelektualnej i/lub przemysłowej, a także korzystanie z treści sieciowych, jeśli nie odbywa się to za uprzednią wyraźną i pisemną zgodą Little M Store. Little M Store  informuje, że nie udziela jakakolwiek licencja lub domyślna autoryzacja praw własności intelektualnej i/lub praw przemysłowych lub innych praw lub własności związanych bezpośrednio lub pośrednio z treściami zawartymi w sieci.

Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z treści domeny internetowej w celach informacyjnych i usługowych, pod warunkiem, że źródło jest cytowane lub przywoływane, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich niewłaściwe użycie.

 

DOSTĘP I POBYT W SIECI. NASZA TREŚĆ

Klienci i Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas uzyskiwania dostępu do informacji w Internecie, podczas ich przeglądania, a także po uzyskaniu do nich dostępu.
W związku z tym Klienci i Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec Little M Store i osób trzecich za:

Konsekwencje, które mogą wyniknąć z wykorzystania jakichkolwiek treści w Internecie, przygotowanych lub nie przez Little M Store , opublikowanych lub nie pod oficjalną nazwą, do celów niezgodnych z prawem lub niezgodnych z prawem lub sprzecznych z niniejszym dokumentem;

a także konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z korzystania z dokumentu niezgodnego z treścią i godzącego w interesy lub prawa osób trzecich lub mogącego w jakikolwiek sposób uszkodzić, uniemożliwić lub pogorszyć działanie sieci lub jej usługi lub utrudniać normalne działanie, ciesz się innymi użytkownikami. Little M Store  zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści, jeśli uzna to za wygodne, oraz do wyeliminowania, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niej, czasowo lub na stałe, a także odmowy dostępu do sieci klientom i użytkownikom, którzy nadużywają treści i/lub naruszają zasady którykolwiek z warunków wymienionych w tym dokumencie.

Little M Store informuje, że nie gwarantuje:
1. Że dostęp do sieci i/lub powiązanych stron internetowych jest nieprzerwany lub wolny od błędy.

2. Treści lub oprogramowanie, do których Klienci i Użytkownicy uzyskują dostęp za pośrednictwem sieci lub sieci podłączonej, nie zawierają w treści żadnych błędów, wirusów komputerowych ani innych elementów mogących powodować zmiany w ich systemie lub dokumentach elektronicznych. i pliki przechowywane w systemie komputerowym lub powodują innego rodzaju szkody.
3. Wykorzystywanie informacji lub treści na tej stronie lub linków do stron internetowych, z których klienci i użytkownicy mogą korzystać do własnych celów. Informacje zawarte w niniejszym serwisie powinny być traktowane przez Klientów i Użytkowników jako informacyjne i orientacyjne, zarówno w odniesieniu do ich celu, jak i skutków, dlatego: Little M Store nie gwarantuje dokładności informacji zawartych w Serwisie. w związku z tym nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub niedogodności dla użytkowników, które mogą wynikać z niedokładności występujących w sieci.

 

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Little M Store nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej, na przykład, ale nie ograniczającej:

1. Z wykorzystania, które Klienci lub Użytkownicy mogą wykorzystać w materiałach niniejszej Witryny lub poprzez linki do stron internetowych, zabronione lub dozwolone, z naruszeniem praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej treści internetowych lub osób trzecich.

2. O wszelkich szkodach poniesionych przez Klientów lub Użytkowników na skutek normalnego lub nieprawidłowego działania narzędzi wyszukiwania, organizacji lub lokalizacji treści i/lub dostępu do sieci oraz ogólnie błędów lub problemów powstałych podczas opracowywania lub oprzyrządowania elementów technicznych które Internet lub program udostępnia Użytkownikowi.

3. Z treści tych stron, do których Klienci lub Użytkownicy mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem linków zawartych w Internecie, niezależnie od tego, czy są do tego upoważnieni, czy nie.

4. Od działań lub zaniechań osób trzecich, niezależnie od tego, czy mogą być one powiązane z Little M Store na podstawie umowy.

5. Za dostęp osób niepełnoletnich do treści w sieci, ponosząc odpowiedzialność ich rodziców lub opiekunów, sprawować odpowiednią kontrolę nad działaniami dzieci lub osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką lub instalować wszelkie narzędzia do kontroli korzystania z sieci Internet w celu uniemożliwienia (i) dostępu do materiałów lub treści nieodpowiednich dla nieletnich oraz (ii) przesyłania danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów.

6. Od wiadomości lub dialogów podczas debat, forów, czatów i społeczności wirtualnych, które są organizowane za pośrednictwem lub w sieci i / lub na stronach z linkami, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i uprzedzenia, które ponoszą prywatni i / lub zbiorowi klienci lub użytkownicy wynikiem wspomnianej komunikacji i/lub dialogów.

Little M nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, jeśli:

Błędy lub opóźnienia w dostępie do Serwisu przez Klienta podczas wprowadzania swoich danych w formularzu zamówienia, spowolnienie lub niemożność otrzymania przez odbiorcę potwierdzenia zamówienia lub jakakolwiek anomalia, która może wystąpić, gdy zdarzenia te są spowodowane problemami w Internecie, siłą wyższą i inne nieprzewidziane przypadki wykraczające poza dobrą wiarę Little M Store 

Awarie lub incydenty, które mogą wystąpić w komunikacji, usuwaniu lub niekompletnych transmisjach, tak że nie ma gwarancji, że usługi witryny będą nadal działać.

Od błędów lub uszkodzeń powstałych w serwisie wskutek nieefektywnego korzystania z usługi oraz w złej wierze klienta.

4. Brak działań lub problemów z podanym przez Klienta adresem e-mail wysyła potwierdzenie zamówienia.

W każdym przypadku Little M Store zobowiązuje się rozwiązać wszelkie problemy, które mogą się pojawić i zaoferować klientowi niezbędne wsparcie w celu szybkiego i satysfakcjonującego rozwiązania problemu.

Podobnie Little M ma prawo do prowadzenia w regularnych odstępach czasu akcji promocyjnych, promujących rejestrację nowych członków na swojej stronie internetowej. Little M Store zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z promocji, rozszerzenia ich poprzez należyte poinformowanie o tym lub przystąpienie do wykluczenia któregokolwiek z uczestników promocji w przypadku wystąpienia anomalii, nadużyć lub nieetycznego zachowania podczas udziału w nich.

  1. pl
  2. es
  3. en
  4. fr
  5. de

SALON KOSMETYCZNY

Wykreowane przez: Kobieca energia w biznesie